Groenservice BVBA - regeneratie

Vroege start van regeneratie

De regeneratie van de voetbalvelden startte een maand eerder vanwege de stopzetting van alle amateurvoetbal in België.