Regeneratie van voetbalvelden

De regeneratie van de voetbalterreinen is volop aan de gang, de extreme droogte maakt de kieming en groei van de grassen niet eenvoudig.